Zdalne wsparcie

Zdalne świadczenie usług serwisowych odbywa się poprzez połączenie naszego konsultanta z komputerem użytkownika. Połączenie zdalne umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła problemu oraz jego skuteczną naprawę, niezależnie od miejsca, w którym znajduję się klient.

Usługi pomocy zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji TeamViewer, pozwalające na bezpieczny dostęp do komputerów z systemami Windows, Mac i Linux. Aplikacja zapewnia bezieczeństwo połączenia. TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL.

Podczas konsultacji zdalnych z wykorzstaniem aplikacji, użytkownik widzi wszystkie czynności, które konslutant wykonuje na komputerze klienta.

Pobierz aplikację i umów się z nami na zdalne wsparcie: (12) 413 11 06.

Usługi


Mail

Zapisz się na Newsletter