Zarządzanie finansami

Księga Podatkowa

Przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie. Zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Jego podstawowe funkcje to: zapisy KPiR, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT, zestawienia i rozliczenia z kontrahentami. Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych. W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda, przelewy (w tym elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty i dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnych dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Dlaczego warto korzystać z programu:

 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań
 • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
 • intuicyjny w obsłudze
 • zgodny z wymogami prawa

Księga Handlowa

Przeznaczona do księgowania w oparciu o plan kont. Jest nowoczesnym rozwiązaniem dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów i operacji gospodarczych. Podstawowe funkcje programu to dziennik, umożliwiający prowadzenie zapisów księgowych, ewidencja dokumentów, zestawienie sald i obrotów, deklaracje, schematy księgowe, bufor księgować (notatnik), ewidencja dokumentów i VAT oraz ewidencja Środków Pieniężnych. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości również w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów.

Dlaczego warto korzystać z programu:

 • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy
 • automatyzacja procesów w firmie
 • szybka analiza danych finansowych
 • ciągłość zaksięgowanych informacji
 • zgodny z wymogami prawa

Preliminarz EŚP

Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych. Pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów.

Dlaczego warto korzystać z programu:

 • precyzyjna prognoza i kontrola płynności finansowej
 • redukcja ryzyka utraty płynności
 • szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów
 • zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców

KSIĘGA INWENTARZOWA

Pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania. Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takimi jak przeglądy, legalizacje oraz wyceny.

Dlaczego warto korzystać z programu:

 • pełna weryfikacja majątku firmy
 • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku
 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi
 • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie

Oprogramowanie

Umów się na konsultacje

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy?

Zostaw kontakt. Oddzwonimy i doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy. Bezpłatnie.

Mail

Zapisz się na Newsletter